Gå til hovedindholdet

Medicinrådet har drøftet tilbagetrækning af bløderlægemiddel på dagens møde

Medicinrådet har i dag drøftet beslutningen om at trække anbefalingen af damoctocog alfa pegol (Jivi) tilbage. Flere rådsmedlemmer har nemlig forud for mødet efterspurgt et samlet overblik over sagen samt klarhed om, hvorvidt beslutningen vil få konsekvenser for den behandlingsvejledning, Rådet godkendte på sidste møde.

19. juni 2019

Da Medicinrådet den 14. maj 2019 anbefalede Jivi som mulig standardbehandling, skete det bl.a. fordi den pris, som var oplyst fra Amgros, var rimelig sammenlignet med prisen på tilsvarende lægemidler.

Siden er der kommet nye oplysninger i sagen af flere omgange, hvorfor der på dagens rådsmøde var behov for en orientering om sagsforløbet.

Kernen i sagen er ifølge formændene for Medicinrådet Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, at anbefalingen af Jivi blev givet med en forventning om, at lægemidlet ville være tilgængeligt for de danske sygehuse umiddelbart efter beslutningen.

Det har efterfølgende vist sig, at Bayer ikke kan levere lægemidlet på nuværende tidspunkt.

- Jeg mener ikke, at vi kan anbefale et lægemiddel, der ikke er tilgængeligt på sygehusene, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Rådsmedlemmerne ville herudover gerne have klarhed over, hvorvidt beslutningen om at trække anbefalingen tilbage vil få konsekvenser for den behandlingsvejledning for Hæmofili A, som Rådet godkendte den 15. maj 2019. Her indgår Jivi som et muligt valg på linje med flere tilsvarende lægemidler, som kan bruges til behandling af blødersygdommen.

Steen Werner Hansen fastslår, at beslutningen ikke får betydning for behandlingsvejledningen, da den udelukkende er en faglig vurdering af hvilke lægemidler, der lægefagligt set er lige gode.

- Den faglige vurdering af lægemidlets kliniske værdi er uændret. Men anbefalingen er trukket tilbage. Når Amgros oplyser, at der foreligger en ny aftale med Bayer, hvor Bayer sikrer, at lægemidlet er til rådighed for patienterne, kan Rådet behandle sagen igen, siger han.