Gå til hovedindholdet

Medicinrådet fastholder vurdering af lægemiddel til patienter med knoglemarvskræft

Medicinrådet har i dag drøftet lægemidlet lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft for anden gang. Rådet fastholder sin oprindelige vurdering.

28. august 2019

Lenalidomid har moderat merværdi som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der har gennemgået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Det blev konklusionen på rådsmødet i dag, hvor Medicinrådet igen drøftede merværdien af lægemidlet lenalidomid med handelsnavnet Revlimid til denne patientgruppe.

I dag tilbydes patienterne ingen vedligeholdelsesbehandling.

Dermed fastholder Medicinrådet sin oprindelige vurdering fra januar 2018.

I januar 2018 konkluderede Medicinrådet, at lægemidlet havde en vigtig klinisk merværdi. Det svarer til det, Medicinrådet i dag kalder en moderat merværdi, og dermed svarer den oprindelige vurdering til den, lenalidomid fik i dag.

I januar 2019 valgte Rådet ikke at anbefale lenalidomid som standardbehandling til patientgruppen, fordi Rådet mente, at prisen var for høj i forhold til den kliniske værdi.

To måneder senere – i marts 2019 – besluttede Medicinrådet at tage sagen op igen for at inddrage den nyeste data på området, så der ikke er usikkerhed om grundlaget for vurderingen.

De nye data ændrer ikke på kategoriseringen af lægemidlets effekt. Det blev konklusionen på dagens møde i Medicinrådet. Selvom de nyeste data understøtter den bedre overlevelse med lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling, er Rådet særligt bekymret for mulige bivirkninger ved behandlingen – herunder reduktion af røde og hvide blodlegemer, nye kræftformer og blodpropper.

Medicinrådet har den 30. januar 2019 besluttet ikke at anbefale lenalidomid som standardbehandling til patientgruppen. Rådet vil snarligt tage stilling til, om grundlaget for den beslutning er ændret.