Gå til hovedindholdet

Ramucirumab anbefales ikke længere som standardbehandling ved kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk

Medicinrådet anbefaler, at en tidligere KRIS-anbefaling af ramicirumab som standardbehandling ikke længere følges, fordi betingelserne for anbefalingen ikke er opfyldt

8. juni 2018

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

Den 30. maj 2018 besluttede Medicinrådet at anbefale, at regionerne ser bort fra den tidligere KRIS-anbefaling for ramucirumab som standardbehandling til adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang. Det er første gang, Medicinrådet anbefaler, at en KRIS-anbefaling ikke længere følges.

Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) har tidligere anbefalet ramucirumab (Cyramza) – i kombination med paclitaxel –  som 2. linjebehandling af inoperabel eller metastatisk adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang (GEJ), resistent overfor henholdsvis progredieret tidligt (inden for 6 måneder) efter behandling med platin- og 5FU-baseret regime.

Det var dog en forudsætning for anbefalingen, at ansøger efter et år fremsendte en opfølgning på anvendelsen af ramucirumab, herunder i forhold til: Antallet af patienter og effekten af lægemidlet (lever de kliniske effektdata op til resultaterne i den planlagte analyse, som danner grundlag for den aktuelle ansøgning). Ansøger blev derudover bedt om at fremsende og forholde sig til de data, som indgår i analysen, når de er blevet publiceret. Se http://www.regioner.dk/kris/anbefalinger

Medicinrådet har overtaget opgaven fra KRIS med at følge op på, om betingelserne for KRIS’ tidligere anbefalinger bliver overholdt. På baggrund af den fremsendte opfølgning finder Medicinrådet, at betingelserne for KRIS’ anbefaling ikke er opfyldt, hvormed anbefalingen bør bortfalde.

Denne anbefaling er udsendt til regionerne og gælder fra den 30. maj 2018.

Se også: Medicinrådets anbefalinger om tidligere KRIS-anbefalinger