Gå til hovedindholdet

Medicinrådet udskyder behandlingsvejledning for type 2-diabetes – sætter i stedet to andre i gang

På rådsmødet i sidste uge besluttede Medicinrådet at udskyde den planlagte behandlingsvejledning for type 2-diabetes. I stedet bliver der nu udarbejdet behandlingsvejledninger for sygdommene hiv og psoriasis, hvor der er et presserende behov for nye vejledninger

17. december 2018

I sidste uge besluttede Medicinrådet at udskyde den planlagte behandlingsvejledning for type 2-diabetes.

Siden Rådet i oktober 2018 besluttede at udarbejde en behandlingsvejledning for type 2-diabetes, har det nemlig modtaget flere henvendelser om beslutningen.

Blandt andet har Diabetesforeningen over for Medicinrådet efterlyst en mere koordineret faglig tilgang i stedet for endnu en vejledning, fordi der allerede er mange behandlingsvejledninger til den sygdom.

Desuden er der på diabetes-området en særlig udfordring med implementeringen af behandlingsvejledninger fra Medicinrådet.

Det forklarer formand for Rådet, Jørgen Schøler Kristensen.

- Næsten alle lægemidlerne mod type 2-diabetes bliver udleveret direkte til patienterne på et apotek – det vil sige i det, man kalder primærsektoren. Og som det ser ud lige nu, er det usikkert, om og i hvor høj grad vores behandlingsvejledninger slår igennem der. Derfor mener vi, at det nu og her er bedre at bruge vores kræfter på andre områder, hvor vi med større sikkerhed kan være med til at gøre en forskel i behandlingen af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Han fastslår dog, at der ikke er tale om en syltekrukke.

- Medicinrådet vil så snart som muligt undersøge, hvordan Rådets behandlingsvejledninger bedre kan implementeres overalt i sundhedsvæsenet, så alle patienter får gavn af dem. Herefter vil Medicinrådet tage diabetesområdet op igen, lover Jørgen Schøler Kristensen.

Nye behandlingsvejledninger: hiv og psoriasis
I de kommende måneder vil Medicinrådet i stedet starte arbejdet med at opdatere behandlingsvejledningen for sygdommen hiv.

- På hiv-området er der store regionale forskelle i behandlingen. Nogle steder får patienterne den mest opdaterede medicinske behandling, andre steder gør de ikke. Det vil vi gerne lave om på ved at udarbejde en ny behandlingsvejledning, så patienter i hele landet kan få glæde af den nyeste viden på området, siger Steen Werner Hansen, der deler formandskabet af Medicinrådet med Jørgen Schøler Kristensen.

Også for psoriasis vil Medicinrådet udarbejde en ny behandlingsvejledning. Det skyldes, at der er kommet en række nye lægemidler på området, og flere er på vej.

De nye behandlingsvejledninger kommer oven i de 14 andre, der enten allerede er ved at blive udarbejdet eller er planlagt.

FAKTA:

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger:
Medicinrådets behandlingsvejledninger anbefaler, hvilke lægemidler lægen skal vælge til behandling af en bestemt sygdom.
Medicinrådet udvælger forslag til nye behandlingsvejledninger to gange om året. Næste frist for at indsende forslag er den 28. februar 2019.

Behandlingsvejledninger, der sættes i gang i 2018:

 • Hiv
 • Brystkræft
 • Immunoglobuliner bl.a. til behandling af immundefekter

Sættes i gang i starten af 2019:

 • Kræft i æggestokkene
 • Nyrekræft
 • Modermærkekræft
 • Psoriasis

Medicinrådet udarbejder p.t. behandlingsvejledninger for følgende sygdomme:

 • Blære- og urotelialkræft
 • Hæmofili A
 • Von Willebrand sygdom
 • Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)
 • Ikke-småcellet lungekræft
 • Knoglemarvskræft (myelomatose)
 • Multipel sklerose
 • Antibiotika til øvre luftvejsinfektioner
 • Antibiotika til urinvejsinfektioner

Følgende behandlingsvejledninger er udarbejdet:

 • Behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli (VTE) (udarbejdet efter RADS’ metoder- godkendt)
 • Behandlingsvejledning vedrørende cytoreduktiv behandling af essentiel trombocytose og polycytæmia vera (ET og PV) (udarbejdet efter RADS’ metoder- behandlet, men ikke godkendt)
 • Behandlingsvejledning for hæmofili B - evidensbaseret valg af faktor IX-præparater (godkendt)
 • Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C (godkendt)
 • Behandlingsvejledning for kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler (godkendt)
 • Behandlingsvejledning for svær astma (godkendt)


Kontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90