Gå til hovedindholdet

Medicinrådet om ocrelizumab: Patienterne fortjener en grundig vurdering af effekt og sikkerhed

Scleroseforeningen er utilfreds med Medicinrådets arbejdsprocesser, og foreningen har derfor iværksat en kampagne mod Medicinrådet. Men grundighed er nødvendigt, vi skal foretage vores vurderinger på et grundlag af fakta, og patienterne skal kunne regne med, at vi træffer de bedst mulige beslutninger, lyder det fra Medicinrådet

13. december 2018

Efter Medicinrådets møde den 12. december 2018 har Scleroseforeningen lanceret en storstilet kampagne, der bombarderer Medicinrådets inbox med virtuelle kørestole, og har indrykket annoncer i to dagblade, der anklager Medicinrådet for at ”sende syge mennesker i kørestol”.

Medicinrådets formænd afviser Scleroseforeningens angreb:

- Det er helt urimeligt at anklage os for at sende syge mennesker i kørestol. Vi ved, at vores anbefalinger har stor betydning for en lang række patienter. Derfor skylder vi patienterne, at de kan regne med, at vi er grundige i vores vurdering, blandt andet ved at undersøge patienternes sikkerhed, og at vi har et solidt grundlag for at træffe den bedst mulige beslutning. I dette tilfælde er vi bekymrede for patienternes risiko for brystkræft eller påvirkning af knoglemarven, siger Jørgen Schøler Kristensen, der deler formandskabet med Steen Werner Hansen.

Scleroseforeningen anklager desuden Medicinrådet for at have brugt et år på vurderingen:

- Det er ikke korrekt, at vi har brugt et år på vurderingen. I første omgang vurderede vi ocrelizumab til samtlige patienter med progressiv sklerose. Her kunne Medicinrådet ikke anbefale det. Nu er vi i gang med at vurdere ocrelizumab til en mindre undergruppe af patienter. Der er altså tale om to forskellige processer, siger Steen Werner Hansen.

Det er heller ikke korrekt, at Medicinrådet har udskudt beslutningen om brugen af ocrelizumab.

- Vores standardproces er sådan, at vi på ét møde konkluderer, hvor godt et lægemiddel er, og på næste møde tager vi så stilling til, om lægemidlet skal anbefales som mulig standardbehandling eller ej. Når det sker på to møder, er det for at give firmaet mulighed for at afgive et høringssvar vedr. Medicinrådets konklusion og for at forhandle en pris med Amgros, efter de har hørt Medicinrådets holdning til den kliniske værdi af lægemidlet, siger Jørgen Schøler Kristensen.

På rådsmødet den 12. december konkluderede Medicinrådet, at ocrelizumab til en undergruppe (patienter under 45 år) har en lille klinisk merværdi sammenlignet med placebo, det vil sige, at ocrelizumab er lidt bedre end ingen behandling. På næste rådsmøde den 30. januar 2019 vil Medicinrådet tage stilling til, om ocrelizumab kan anbefales.

Læs mere:

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for ocrelizumab til behandling af subgrupper af patienter med primær progressiv multipel sklerose