Gå til hovedindholdet

Medicinrådet afholder tematisk rådsmøde

Den 24. maj 2018 afholder Medicinrådet et tematisk rådsmøde om metoder samt review- og godkendelsesproces for protokoller. Rådet behandler ikke sager om konkrete lægemidler på dette møde

18. maj 2018

Medicinrådet har ønsket tematiske rådsmøder til drøftelse af forskellige temaer, som der på grund af et stort antal sager til behandling ikke er mulighed for at drøfte på almindelige rådsmøder.

Første tematiske rådsmøde afholdes den 24. maj 2018. Her drøfter Medicinrådet metoder for hhv. søgestrategi for litteratur og kategorisering af klinisk merværdi i forbindelse med nye lægemidler og indikationsudvidelser samt review- og godkendelsesproces for protokoller til vurdering af nye lægemidler/indikationsudvidelser.

Der er ingen sager vedrørende konkrete lægemidler til behandling på det tematiske rådsmøde.

Næste almindelige rådsmøde finder sted onsdag den 30. maj 2018.

Dagsordener for Medicinrådets møder (offentliggøres fem dage før mødet) og referater fra tidligere rådsmøder kan findes her: Dagsordener og referater