Gå til hovedindholdet

Medicinrådet afholder et ekstra rådsmøde

På grund af stigende antal sager til behandling afholder Medicinrådet et ekstra rådsmøde den 7. februar 2018

18. januar 2018

Antallet og omfanget af sager til behandling i Medicinrådet er nu så omfattende, at det planlagte rådsmøde den 30. januar 2018 ville overskride 15 timer, hvis alle punkter på dagsordenen skulle nås. Derfor har Medicinrådet indkaldt til et ekstra rådsmøde den 7. februar 2018:

- Det er ikke fysisk muligt at nå at behandle alle sager på ét møde, og derfor afholder vi et ekstra møde. Vi har fordelt sagerne over de to møder, men vi har været meget opmærksomme på, at det ikke medfører, at sagsbehandlingstiden for nye lægemidler og indikationsudvidelser overskrider 12 uger, siger Jørgen Schøler Kristensen, der deler formandskabet for Medicinrådet med Steen Werner Hansen.

På rådsmødet den 30. januar skal Rådet drøfte, hvordan arbejdet skal tilrettelægges fremover. I 2018 er der p.t. 10 rådsmøder i kalenderen, men på grund af den stigende sagsmængde er det nødvendigt at opjustere mødekadencen.

- Vi forventer, at antallet af sager til behandling fra nu af vil stige støt. På de næste tre rådsmøder får vi i alt ti anbefalinger til behandling, og fremover forventer vi at få et stabilt flow i sagsbehandlingen, efterhånden som flere ansøgninger færdigbehandles, og nye kommer til. Dertil kommer behandling af behandlingsvejledninger, som endnu ikke har nået fuldt niveau samt lægemiddelrekommandationer, protokoller mv. Alt i alt er der derfor behov for, at vi finder ud af, hvordan vi får tilpasset mødekadencen til den klart undervurderede sagsmængde, fortæller Steen Werner Hansen.