Gå til hovedindholdet

Høringsrapport vedrørende forslag til ændringer af Medicinrådets metoder

Medicinrådet har haft forslag til ændringer af Medicinrådets metoder vedrørende søgestrategi og kategorisering af klinisk merværdi i høring

20. november 2018

Som en del af Medicinrådets arbejde med den nye Metodehåndbog, sendte Medicinrådet i januar 2018 forslag til reviderede metoder for hhv. identifikation af effektstudier (søgestrategi for litteratur) og kategorisering af klinisk merværdi i høring.

Medicinrådet har på baggrund af høringssvarene udarbejdet en høringsrapport.

Medicinrådets metoder er drøftet på flere rådsmøder, og på rådsmødet den 10. oktober 2018 vedtog Rådet den endelige, reviderede metodehåndbog for proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser, hvor ændringer på baggrund af Rådets drøftelser er indarbejdet. Der er bl.a. foretaget ændring af navngivning af kategorierne, herunder nummerering. Høringsrapporten afspejler derfor et tidligere version af forslag udkast til ændring af metoder ved vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser.

Høringsrapporten kan læses her: 
Høringsrapport vedrørende forslag til ændringer af Medicinrådets metoder ved vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser

Den nye metodehåndbog kan læse her: 
Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser - version 2.6

De indkomne høringsforslag kan læses her:
Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder er afsluttet