Gå til hovedindholdet

Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder

Medicinrådet sender nu forslag til ændringer af Medicinrådets metoder vedrørende søgestrategi og kategorisering af klinisk merværdi i forbindelse med vurdering af nye lægemidler og nye indikationer i høring

05. januar 2018

Ved oprettelsen af Medicinrådet udarbejdede Danske Regioner de gældende metodehåndbøger i samarbejde med RADS-sekretariatet, Amgros, Medicinrådets formandskab samt DEFACTUM. Metodehåndbøgerne fastlægger de processer og metoder, som Medicinrådet arbejder efter.

På baggrund af de erfaringer, som Medicinrådet har gjort sig hidtil, har Medicinrådet udarbejdet forslag til reviderede beskrivelser af metoder for hhv. søgestrategi for litteratur og kategorisering af klinisk merværdi i den ene af Medicinrådets metodehåndbøger: Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi - vers. 1

Medicinrådet ønsker gennemsigtighed i arbejdet, herunder metoderne for arbejdet i Medicinrådet, og derfor sendes de beskrevne forslag til ændringer i Metodehåndbogen i høring. De foreslåede ændringer skal ses i sammenhæng med de øvrige afsnit i Metodehåndbogen.

Eventuelle bemærkninger til forslagene skal være Medicinrådet (medicinraadet@medicinraadet.dk) i hænde senest den 26. januar 2018, kl. 10. Høringssvar vil blive offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.

Bilag: