Gå til hovedindholdet

Første anbefaling i 7-ugers proces: ribociclib (Kisqali) anbefales til brystkræft

For første gang har Medicinrådet udarbejdet en anbefaling i den kortere 7-ugers proces, hvor lægemidler uden klinisk merværdi vurderes på 7 uger frem for sædvanligvis 12 uger

23. april 2018

Medicinrådet anbefaler ribociclib i kombination med aromatasehæmmer som mulig standardbehandling til postmenopausale kvinder med HR+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Anbefalingen er udarbejdet på 6 uger og 6 dage.

Anbefalingen er den første, som er gennemført i den kortere 7-ugers proces for lægemidler med ingen klinisk merværdi, som Medicinrådet indførte i oktober 2017. Lægemidler kan vurderes i denne kortere proces, hvis ansøgeren tilkendegiver, at et lægemiddel ikke har klinisk merværdi i forhold til eksisterende behandling.

Anbefalingen kan som udgangspunkt udarbejdes på 7 uger, blandt andet fordi kategoriseringen af klinisk merværdi og anbefalingen ikke skal drøftes på et rådsmøde, men bliver godkendt af Rådet i en hurtig skriftlig proces, og fordi høringsperioden for ansøger er kortere. Fagudvalgets arbejde er identisk i 7- og 12-ugers processerne.

Det er alene ansøgers ansvar, hvis lægemidlet under processen kategoriseres anderledes og dermed skal indgå i et sædvanligt procesforløb på 12 uger. Formodningen om ligestilling skal bekræftes af Medicinrådets formandskab og siden af fagudvalget.

Læs Medicinrådets anbefaling vedrørende ribociclib (Kisqali) her:

Læs mere om 7-ugers processen her.