Gå til hovedindholdet

Biosimilært adalimumab kan tages i brug til tre indikationer

Medicinrådet vurderer, at biosimilært adalimumab kan tages i brug i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien til tre patientgrupper

15. august 2018

På rådsmødet den 15. august 2018 har Medicinrådet afsluttet en vurdering af biosimilært adalimumab. Medicinrådet vurderer, at biosimilært adalimumab kan tages i brug til alle referencelægemidlets indikationer til tre patientgrupper:

a) Nye patienter, som ikke før har modtaget behandling med adalimumab.
b) Patienter, der tidligere har været i behandling med adalimumab, som får tilbagefald af sygdom og skal genoptage adalimumab behandling.
c) Patienter, som er i igangværende behandling med adalimumab.

Vurderingen kan læses her: Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilært adalimumab i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Om vurderingen:
Udgangspunktet for Medicinrådets vurdering er, at biosimilære lægemidler ikke adskiller sig fra referencelægemidlet, hvad angår effekt, sikkerhed og kvalitet. Medicinrådets vurdering er en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages. Derefter kan Amgros igangsætte et udbud.

Læs mere: