Gå til hovedindholdet

Alle med kronisk hepatitis C skal behandles

7500 patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling, så de ikke skal leve med virus i blodet. Med en ny anbefaling baner Medicinrådet vejen for, at Danmark kan leve op til WHOs mål; 80 procent af patienterne skal være behandlet i 2030

15. august 2018

Indtil nu er kun de patienter, der viser tegn på følgesygdom til kronisk hepatitis C infektion, blevet tilbudt behandling, men nu anbefaler Medicinrådet i en ny behandlingsvejledning, at alle patienter tilbydes behandling:

- Alle patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling, uanset hvor syge de er, så de ikke skal leve med virus i blodet. WHO har sat som mål, at 80 procent af patienterne med kronisk hepatitis C skal være behandlet i 2030, og det mål skal vi nå i Danmark, siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet.

Behandlingsvejledningen er resultatet af en grundig sundhedsfaglig vurdering, udarbejdet af Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverbetændelse. Formanden for fagudvalget, Peer Brehm Christensen, er meget glad for den nye anbefaling:

- Medicinrådets anbefaling kommer til at gøre en klar forskel for patienterne, fordi de nu ikke længere skal leve med virus i kroppen og vente på tegn på følgesygdom, før de tilbydes behandling. I dag er lægemidlerne til behandling af kronisk hepatitis C meget effektive og har få bivirkninger, og derfor glæder jeg mig til at behandle endnu flere patienter, som kan blive kureret for virus og leve et normalt liv, også uden at risikere at smitte andre, siger Peer Brehm Christensen, professor i smitsom leverbetændelse og overlæge på Odense Universitetshospital (OUH).

Medicinrådets behandlingsvejledning er efterfulgt af et udbud, der har resulteret i en markant lavere pris på lægemidlerne til behandling af hepatitis C:

- Prisen er faldet markant, og det kommer både de enkelte patienter og samfundet til gavn, fordi vi kan behandle langt flere patienter og dermed få mere sundhed for pengene. Ved at tilbyde alle patienter behandling får vi desuden en stor samfundsmæssig besparelse i løbet af en kort årrække, fortæller Jørgen Schøler Kristensen.

Anbefalingen træder i kraft den 1. november 2018.
Læs mere i Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C - version 1.0, gældende fra 1. november 2018

Om kronisk hepatitis C:
Omkring 7500 danskere lever med kronisk hepatitis C. Hepatitis C skyldes infektion med hepatitis C-virus, som kan inficere cellerne i leveren og forårsage leverbetændelse (hepatitis) med risiko for at udvikle skrumpelever og leverkræft. Hovedsmittekilden er inficeret blod, og den hyppigste smittevej er ved at dele sprøjte/kanyle i forbindelse med stofbrug, men virus kan også overføres seksuelt, ved urene medicinske procedurer eller fra mor til barn.