Gå til hovedindholdet

Udvidet procesbeskrivelse for Medicinrådets vurdering af biosimilære lægemidler

Medicinrådet har udvidet procesbeskrivelsen for vurderingen af biosimilære lægemidler, så den nu også omhandler processen frem til udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

24. november 2017

På rådsmødet den 9. november 2017 godkendte Medicinrådet en udvidet procesbeskrivelse for biosimilære lægemidler. Der er tale om en mindre udvidelse af den proces, som Medicinrådet godkendte i august 2017. Procesbeskrivelsen omfatter nu processen fra Rådets anbefaling om ibrugtagning til udarbejdelsen af lægemiddelrekommandationen.

Medicinrådets vurderinger af biosimilære lægemidler vil fremover følge den udvidede procesbeskrivelse.

Procesbeskrivelsen kan findes her: Proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler

Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på medicinraadet@medicinraadet.dk