Gå til hovedindholdet

Medicinrådet godkender forretningsorden, habilitetspolitik og fortrolighedspolitik

På rådsmødet den 29. marts 2017 godkendte Medicinrådet sin forretningsorden samt en habilitetspolitik og en fortrolighedspolitik

04. april 2017

Medicinrådets forretningsorden beskriver, hvordan Rådet arbejder - eksempelvis opgavefordelingen mellem Rådet, fagudvalg og sekretariat samt hvor ofte der afholdes rådsmøder.

Habilitetspolitikken beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for ansatte, medlemmer af Rådet og medlemmer af fagudvalgene. Alt arbejde i Medicinrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven, og Medicinrådet skelner mellem generel og specifik habilitet.  Alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring, som skal fornys hver sjette måned.

Fortrolighedspolitikken beskriver fortrolighed i Medicinrådet, både generelt og i specifikke sager. Medicinrådet tilstræber generelt størst mulig åbenhed, men virksomheder skal ikke være i tvivl om, at forretningshemmeligheder, timelines mv. holdes fortrolige, når de deles med Medicinrådet, indtil fortrolighed om oplysningerne ikke længere er relevant.

Find forretningsorden, habilitetspolitik og fortrolighedspolitik her