Gå til hovedindholdet

Hurtigere proces for vurdering af lægemidler, der ikke har klinisk merværdi

På rådsmødet 12. oktober 2017 godkendte Medicinrådet, at der indføres en hurtigere proces for lægemidler, der vurderes at have ”ingen klinisk merværdi”

27. oktober 2017

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

27. oktober 2017:

Med den nye, kortere proces kan vurderingen af lægemidler med ”ingen klinisk merværdi” som udgangspunkt gennemføres på syv uger mod de 12 uger, en sædvanlig proces varer.

Processen forudsætter, at ansøger i den indledende dialog tilkendegiver, at deres vurdering er, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Det er alene ansøgers ansvar, hvis lægemidlet under processen kategoriseres anderledes og dermed skal indgå i et sædvanligt procesforløb. Formodningen om ligestilling skal bekræftes af Medicinrådets formandskab og siden af fagudvalget.

Ansøgere, der allerede har igangsat processen med vurdering af et nyt lægemiddel, kan henvende sig til sekretariatet for at drøfte deres muligheder.

Processen efter Rådets anbefaling frem til indplacering i en lægemiddelrekommandation er endnu ikke fastlagt.