Gå til hovedindholdet

Første møde i Medicinrådet: Rådet er tiltrådt

Medicinrådets arbejde er i gang, efter at rådets medlemmer og observatører har afholdt første rådsmøde. Medicinrådets sekretariat har indtil nu fået ni henvendelser om nye lægemidler eller indikationer

20. januar 2017

Det nye Medicinråd samledes for første gang til rådsmøde onsdag den 18. januar 2017. Jørgen Schøler Kristensen, som sammen med Steen Werner Hansen deler formandskabet for Medicinrådet, indledte mødet med en varm velkomst:

- Det er en stor dag i dag. For første gang i Danmark har vi med Medicinrådet nu mulighed for at prioritere sygehusmedicin ud fra perspektivet om medicinens værdi for patienten, men også et økonomisk perspektiv. Vi har gode erfaringer fra både KRIS og RADS, som vi nu skal bygge videre på, og vi er spændte på at komme i gang med rådets arbejde, sagde Jørgen Schøler Kristensen.

Rådet arbejder i henhold til det kommissorium, som Danske Regioners bestyrelse har vedtaget for arbejdet i Medicinrådet.  På rådsmødet drøftede de 15 medlemmer og tre observatører blandt andet rådets forretningsorden og praktiske arbejdsform. Der var ingen ansøgninger eller behandlingsvejledninger på dagsordenen for det første rådsmøde, men Medicinrådets sekretariat har allerede modtaget ni henvendelser fra leverandører, som ønsker indledende dialogmøder om nye lægemidler eller nye indikationer.

Referater fra rådsmøderne offentliggøres på www.medicinraadet.dk inden for 14 dage. Næste rådsmøde afholdes onsdag den 1. marts 2017.