Gå til hovedindholdet

Sonidegib (Odomzo)

Status: Arkiveret

Ansøger: Sun Pharma
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Hudsygdomme
Specifik sygdom:  Hudkræft
Anvendelse:  Basalcellekarcinom (BCC)
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 10. maj 2022

Medicinrådet har ikke vurderet sonidegib (Odomzo), idet lægemidlet fik markedsføringsgodkendelse før den 1. januar 2017, hvilket er før Medicinrådet blev oprettet, hvorfor det ikke er forpligtet til at vurdere lægemidlet. Medicinrådet har vurderet, at det ikke er relevant at vurdere lægemidlet af egen drift. Derfor er sagsbehandlingen afbrudt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
18. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Påbegyndt 18. december 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.