Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter - version 2.2

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forebyggende behandling mod blodpropper Tromboseprofylakse
Anvendelse:  Tromboseprofylakse til medicinske patienter
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Medicinrådet har den 22. januar 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft per 1. april 2020. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Den tidligere rekommandation er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Godkendt den 12. december 2018

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter - version 2.2