Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni ifm. konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.5 - ARKIV

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 01. april 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Medicinrådet har godkendt en opdateret version 2.6 af denne rekommandation, som er gældende fra den 1. april 2024. Se version 2.6 her.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner.

Godkendt den 27. oktober 2021

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni i forbindelse med konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.5 (gældende fra den 1. april 2022)