Gå til hovedindholdet

Tyk- og endetarmskræft

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Tyk- og endetarmskræft Colorektalcancer
Anvendelse:  Metastaserende kolorektalkræft
Fagudvalg:  Tyk- og endetarmskræft
Sidst opdateret: 5. oktober 2023

Behandlingsvejledning

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende tillægsbehandling med EGFR-hæmmere ved metastaserende tyk- og endetarmskræft – version 1.0
Godkendt den 28. september

Lægemiddelrekommandation


Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende tillægsbehandling med EGFR-hæmmere ved metastaserende tyk- og endetarmskræft - version 1.0

Godkendt den 8. februar 2023

Supplerende dokumenter

Medicinrådets omkostningsanalyse angående ligestillede lægemidler vedr. tillægsbehandling med EGFR-hæmmere ved metastaserende tyk- og endetarmskræft - version 1.0
Godkendt den 27. juni 2023

Omkostningsanalyse


Protokol for Medicinrådets grundlag for klinisk ligestilling vedrørende tillægsbehandling med EGFR-hæmmer ved behandling af metastaserende tyk- og endetarmskræft - version 1.0
Godkendt den 19. oktober 2022

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
18. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
19. oktober 2022. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
19. oktober 2022. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
25. oktober - 8. november 2022. 

I perioden fra den 25. oktober til den 8. november 2022 havde lægemiddelvirksomheder, som markedsfører lægemidler til behandling af metastaserende kræft i tyk- og endetarm, mulighed for at at indsende litteratur til grundlag for klinisk ligestilling.

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
19. oktober 2022 - 8. februar 2023. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
8. februar 2023. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
27. juni 2023. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
28. september 2023. 

Arkiv

Aktivitet
Tidligere versioner af dokumenter