Gå til hovedindholdet

Kronisk hepatitis C

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hepatitis C - version 2.0
Godkendt og gældende fra den 24. februar 2022

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning


Medicinrådet har foretaget en ny evidensgennemgang og opdateret den kliniske rækkefølge af lægemidler for kronisk hepatitis C. 
Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 2.0
Godkendt den 27. oktober 2021

Behandlingsvejledning - version 2.0


Der henvises til den oprindelige behandlingsvejledning version 1.0 vedrørende øvrige forhold om behandling (behandlingskriterier, skift, seponering mv.)
Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 1.0
Godkendt den 28. juni 2018

Behandlingsvejledning - version 1.0

Supplerende dokumenter

Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 2.0 
Godkendt den 22. juni 2020

Protokol for behandlingsvejledning


Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler - version 1.0

Godkendt den 28. juni 2018

Gennemgang af terapiområdet

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
03. maj 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
3. maj - 13. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
13. december 2017. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
10. - 24. januar 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
13. december 2017 - 28. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
28. juni 2018. 

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at opdatere behandlingsvejledningen
18. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for opdatering af behandlingsvejledningen
22. juni 2020. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
22. juni - 07. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder den opdaterede behandlingsvejledning
22. juni 2020 - 27. oktober 2021. 
Medicinrådet har godkendt den opdaterede behandlingsvejledning
27. oktober 2021. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
28. juni 2018. 

Rådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes et udvidet sammenligningsgrundlag.

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
24. februar 2022.