Gå til hovedindholdet

Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Anvendelse:  Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP
Fagudvalg:  Immunmodulerende behandling med immunglobuliner
Sidst opdateret: 23. april 2024

Behandlingsvejledning

Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) - version 1.0
Godkendt den 9. april 2024

Opsummering af evidensgennemgang


Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) - version 1.2
Godkendt den 9. april 2024

Behandlingsvejledning

Grundet særlige forhold ved immunglobulinbehandling, herunder forsyningssikkerhed på plasmaområdet og off-label problematik, har Medicinrådet besluttet ikke at lave lægemiddelrekommandationer for området.

Anvendelsen af immunglobuliner forventes at følge Medicinrådets behandlingsvejledning på området og Amgros’ udbudsaftaler på immunglobuliner.

Supplerende dokumenter

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede immunglobuliner til subkutan brug - version 1.0
Godkendt den 22. april 2024

Omkostningsanalyse


Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) - version 1.0

Godkendt den 2. september 2020 

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
10. oktober 2018 - 02. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
02. september 2020. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
7. - 21. september 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
02. september 2020 - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
23. juni 2021. 

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at opdatere behandlingsvejledningen
07. marts 2024. 
Medicinrådet udarbejder den opdaterede behandlingsvejlednin
7. marts - 09. april 2024. 
Medicinrådet har godkendt den opdaterede behandlingsvejledning
10. april 2024. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
22. april 2024. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Grundet særlige forhold ved immunglobulinbehandling, herunder forsyningssikkerhed på plasmaområdet og off-label problematik, har Medicinrådet besluttet ikke at lave lægemiddelrekommandationer for området.