Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

Ansøger: Pfizer
Indikation: Akut lymfatisk leukæmi

Dato for endelig ansøgning: Endnu ikke modtaget

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende akut leukæmi

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jesper Skov Neergaard, jne@medicinraadet.dk, +45 40 22 31 03

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

  

Sidst opdateret: 10. august 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet       Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

8. februar 2017

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

18. maj 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. juni 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af inotuzumab ozogamicin til behandling af akut lymfatisk leukæmi 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
 

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

Ikke påbegyndt.

   Dag --   Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt sin vurdering i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har behandlet ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

   

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådets anbefaling er offentliggjort

Ikke påbegyndt.

 

Dag --

  Uafsluttet aktivitet