Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende akut leukæmi

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jan Maxwell Nørgaard
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Hæmatologisk Selskab og udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Marianne Tang Severinsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Hans Beier Ommen
Funktionsledende overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Claus Werenberg Marcher
Specialeansvarlig overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Morten Krogh Jensen
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Kim Theilgaard-Mønch
Afdelingslæge, forskningsgruppeleder
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Henrik Sengeløv
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden  
         
Mette Kudsk Brink
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Birgitte Klug Albertsen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Pædiatrisk Selskab
         
Bodil Als-Nielsen
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Pædiatrisk Selskab
       
Robert Nørby
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk