Habilitet

Medicinrådets habilitetspolitik beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet

Alt arbejde i Medicinrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven, og Medicinrådet skelner mellem generel og specifik habilitet. 

Alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring, som skal fornys hver sjette måned:

Medicinrådets habilitetspolitik: