15. marts 2018

Medicinrådet fortsætter drøftelserne om nusinersen (Spinraza)

Rådet vil igen efterspørge data for livskvalitet, tage initiativ til en skandinavisk faglig dialog og fortsætte drøftelserne på Rådets møde i april, hvor fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi også vil blive inviteret til at deltage i en faglig dialog

15. marts 2018

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 15. marts 2018 behandlet anbefalinger vedrørende brodalumab (Kyntheum) og guselkumab (Tremfya)

Ansøgning

Find information om ansøgningsprocessen for nye lægemidler og indikationsudvidelser her

Kontakt

Læs her hvordan du kontakter Medicinrådets sekretariat

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg