18. januar 2018

Medicinrådet afholder et ekstra rådsmøde


På grund af stigende antal sager til behandling afholder Medicinrådet et ekstra rådsmøde den 7. februar 2018

5. januar 2018

Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder

Medicinrådet sender nu forslag til ændringer af Medicinrådets metoder vedrørende søgestrategi og kategorisering af klinisk merværdi i forbindelse med vurdering af nye lægemidler og nye indikationer i høring

Eventuelle bemærkninger til forslagene skal være Medicinrådet (medicinraadet@medicinraadet.dk) i hænde senest den 26. januar 2018, kl. 10

Status

Så mange ansøgninger har Medicinrådet modtaget

Pr. 31. december 2017 har Medicinrådet i alt modtaget 33 foreløbige ansøgninger og 15 endelige ansøgninger.

December 17 nye lægemidler.png
Ansøgning

Find information om ansøgningsprocessen for nye lægemidler og indikationsudvidelser her

Kontakt

Læs her hvordan du kontakter Medicinrådets sekretariat

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg