18. maj 2018

Medicinrådet afholder tematisk rådsmøde

Den 24. maj 2018 afholder Medicinrådet et tematisk rådsmøde om metoder samt review- og godkendelsesproces for protokoller. Rådet behandler ikke sager om konkrete lægemidler på dette møde

24. april 2018

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 24. april 2018 behandlet anbefalinger vedrørende atezolizumab (Tecentriq) og tocilizumab (RoActemra)

Ansøgning

Find information om ansøgningsprocessen for nye lægemidler og indikationsudvidelser her

Kontakt

Læs her hvordan du kontakter Medicinrådets sekretariat

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg