12. oktober 2017

Første anbefaling fra Medicinrådet:

Prisen for nusinersen er urimeligt høj, og derfor anbefaler Medicinrådet ikke nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi. Nusinersen kan dog anvendes til protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn og patienter med SMA type I

12. oktober 2017

Medicinrådet godkender vurdering af klinisk merværdi for cladribin

På rådsmødet 12. oktober 2017 godkendte Medicinrådet fagudvalgets vurdering af klinisk merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose

Status

Så mange ansøgninger har Medicinrådet modtaget

Pr. 30. september 2017 har Medicinrådet modtaget 20 foreløbige ansøgninger og seks endelige ansøgninger.

Oversigten opdateres ultimo oktober.

September ansøgninger_500 pc.png
Metoder og ansøgning

Læs mere om Medicinrådets metoder og find information om ansøgningsprocessen her

Fagudvalg

Find kommissorier og sammensætning af Medicinrådets fagudvalg

Dagsordener og referater

Dagsordener for rådsmøderne offentliggøres fem dage før mødet

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S