Atezolizumab (Tecentriq)

Ansøger: Roche
Indikation: Blærekræft, 1. og 2. linje

Dato for endelig ansøgning: Endnu ikke modtaget

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Dorte Glintborg, dgl@medicinraadet.dk, +45 20 85 73 49

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 5. september 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

22. marts 2017 

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

24. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. september 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Ikke påbegyndt.

 

40 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet