Atezolizumab (Tecentriq)

Ansøger: Roche
Indikation: Blærekræft, 1. og 2. linje

Dato for endelig ansøgning: 21. december 2017

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Dorte Glintborg, dgl@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 7. februar 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

22. marts 2017 

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

24. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. september 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

21. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

21. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

21. december 2017 - 30. januar 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0 - før afslutning af høring

Den godkendte vurderingsrapport er i høring hos ansøger. Endelig vurderingsrapport offentliggøres, når høring af ansøger er afsluttet.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

1. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

7. februar 2018

Høringssvaret fra Roche gav ikke anledning til ændringer. 

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet