Fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft 

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Urologisk Selskab
         

Navn

 

 

Udpeget af 

 
         
Andreas Carus
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         
Udpegning i gang     Region Midtjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Under udpegning     Region Sjælland
         
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Michael Green Lauridsen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kirstine Moll Harboe
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Børge Tamsmark
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring 
    Danske Patienter
       
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
       

TIDLIGERE MEDLEMMER

Peter Bue er udtrådt 20.04.18
Udpeget af Region Midtjylland

Nessn Htum Majeed Azawi er udtrådt den 29. maj 2018.
Udpeget af Region Sjælland. 


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk