Fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Erik Bryld
Overlæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Sjælland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lars Iversen
Professor
    Region Midtjylland
         
Dermatologi ikke repræsenteret     Region Nordjylland
         
Udpegning i gang     Region Syddanmark
         
Lone Skov
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden
         
Thomas Loof Hedegaard
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Maija Bruun Haastrup
Speciallæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eli Glückstadt
Patient/patientrepræsentant
     Danske Patienter
       
Andreas H.M. Hansen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       

Tidligere medlemmer

Flemming Andersen er udtrådt 30. august 2018
Udpeget af Region Syddanmark

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk