Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende nyrekræft

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Frede Donskov
Overlæge, lektor, dr.med.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber samt udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
Andreas Carus
Overlæge, lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, lektor, p.hd.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Poul Geertsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Ljubica Vukelic Andersen
Reservelæge, lektor, p.hd.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Lars Lund
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Dansk Renal Cancer Gruppe
       
Ib Henneberg
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       
Patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk
Mobil: 21 34 24 90