Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende nyrekræft

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Frede Donskov
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber samt udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
Andreas Carus
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav.     Region Hovedstaden
         
Ib Henneberg
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       
En patient/patientrepræsentant      Danske Patienter
         
Ljubica Vukelic Andersen
Overlæge, lektor, p.hd.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Lars Lund
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Dansk Renal Cancer Gruppe
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk
Mobil: 21 34 24 90