Fagudvalget vedr. kræft i blærehalskirtlen

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i blærehalskirtlen

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Inge Mejlholm
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Michael Borre
Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Simon Buus
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland  
         
Steinbjørn Hansen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Ulla Asta Geertsen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark  
         
Hans-Erik Wittendorff
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Niels Henrik Holländer
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland  
         
Rasmus Bisbjerg
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Leif Otterstrøm
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter  
         
Ole Jensen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
         
Annette Nørkær Pedersen
Afdelingsleder, farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Stefan Tiessen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Urologisk Selskab  
         
Ahmed H. Zedan
H-stilling i onkologi, ph.d.-studerende
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk