Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Niels Frost Andersen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Asta Svirskaite
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Anja Klostergaard
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Per Trøllund Pedersen
Specialeansvarlig overlæge
    Region Syddanmark
         
Bo Amdi Jensen
Overlæge
    Region Sjælland
         
Carsten Helleberg
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
To patienter/patientrepræsentanter     Danske Patienter
         
Anne Kærsgaard Mylin
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Myelomatose Studiegruppe  
         
Nyudpegning i gang     Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       

Tidligere medlem

Michael Green Lauridsen, farmaceut
 

Medicinrådets sekretariat

 

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk