Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende gigtsygdomme

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalget er godkendt af Medicinrådet 12. oktober 2017.
Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ulrik Tarp
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
   

Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Reumatologisk Selskab

       

Navn

   

Udpeget af 

       
Claus Rasmussen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         

Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget

    Region Midtjylland
         
Hanne M. Lindegaard
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Thomas Adelsten
Uddannelsesansvarlig overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Annemarie Lyng Svensson
Konstitueret overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Mikala Vasehus Holck
Klinisk farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Per Damkier
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Dorte Vendelbo Jensen
Overlæge, reumatologi
Habilitetserklæring
    DANBIO
       
Annette Schlemmer
Overlæge, MLP, lektor
Habilitetserklæring
    Dansk Reumatologisk Selskab
       
To patienter/patientrepræsentanter

    Danske Patienter
       


Tidligere medlemmer

Her skrives tidligere medlemmer af fagudvalget

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk