Fagudvalget vedr. brystkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende brystkræft

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Peter Michael Vestlev
Speciallægekonsulent
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Jørgen Hansen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Hanne Meldgaard Nielsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Jeanette Dupont Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         

Ny udpegning fortsat i gang
    Region Sjælland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
Susanne Geneser
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring

En patient/patientrepræsentant
    Danske PatienterDanske Patienter
         
Michael Green Lauridsen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Henrik Horwitz
Læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eva Balslev
Overlæge, MD
Habilitetserklæring
    Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Patologiudvalget
         
Iben Kümler
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
         


Tidligere medlemmer

Vesna Glavicic, Overlæge  - Region Sjælland - Udtrådt februar 2018

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk