Fagudvalget vedr. biosimilære lægemidler i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende biosimilære lægemidler i dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Ulrik Tarp
Læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lars Erik Bryld
Overlæge, lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         
Jens Kjeldsen
Overlæge, professor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         
Annemarie Lyng Svensson
Konst. overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         
Flemming Andersen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat  
         
Jan Fallingborg
Ledende overlæge, dr. med. 
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         

Andreas Hvirgel Moesgaard Jensen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring

    Medicinrådets sekretariat
         
Charlotte Nielsen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring

    Medicinrådets sekretariat  
         
To patienter/patientrepræsentanter     Medicinrådets sekretariat  
         
Per Damkier
Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         
Mikala Vasehus Holck
Klinisk farmaceut, cand.pharm.
Habilitetserklæring
    Medicinrådets sekretariat
         


Tidligere medlemmer

[Her skrives medlemmer, der er trådt ud]

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk