Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet.

Rådsmøder i 2018:

Tirsdag den 30. januar
Onsdag den 7. februar
Torsdag den 15. marts
Tirsdag den 24. april
Onsdag den 30. maj
Torsdag den 28. juni
Onsdag den 15. august
Torsdag den 13. september
Tirsdag den 9. oktober
Onsdag den 14. november
Tirsdag den 11. december


Læs mere: