Fagudvalget vedr. svær astma

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes nye behandlingsvejledninger inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende svær astma 

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Uffe Christian Heitmann Bødtger
Overlæge, ph.d., forskningslektor
Habilitetserklæring
   

Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Lungemedicinsk Selskab

         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Pernille Hauschildt
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Hanne Madsen
Ledende overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Niels Maltbæk
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Lars Pedersen
Overlæge. ph.d., klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Pernille Printzlau
Klinisk farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Bo Chawes
Afdelingslæge, seniorforsker, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Pædiatrisk Selskab
         
Daniel Pilsgaard Henriksen
Læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Kirsten Sidenius
Speciallæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
1 patient og 1 patientrepræsentant     Danske Patienter
       

Tidligere medlemmer

Helena Marjanovic, farmaceut

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk