Fagudvalget vedr. follikulært lymfom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende follikulært lymfom

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

Navn

 

Indstillet eller udpeget af

 
         
Formand
Lars Møller Pedersen

Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Hæmatologisk Selskab
Region Hovedstaden
         
Paw Jensen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Syddanmark
         
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
1 patient     Danske Patienter
         
Helle Knudsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Patologiselskab
         
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kan ikke udpege     Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk 
+45 21 34 09 77