Fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft 

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Urologisk Selskab
         

Navn

 

 

Udpeget af 

 
         
Andreas Carus
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         
Peter Bue
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Nessn Htum Majeed Azawi
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Michael Green Lauridsen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kirstine Moll Harboe
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
To patienter      Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk