Fagudvalget vedr. atopisk eksem

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende atopisk eksem

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet  af

 
         
Rikke Bech
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Kan ikke udpege     Region Nordjylland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Evy Paulsen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Kristina Sophie Ibler
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jakob Mutanu Jungersted
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
En patient/en patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Emma Johanna Svedborg
Klinisk farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Anders Clemmensen
Assisterende speciallæge
Habilitetserklæring
    Dansk Dermatologisk Selskab
         
Signe Livbjerg
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Charlotte Gotthard Mørtz
Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk