Svær astma

Medicinrådets vurdering af terapiområdet svær astma

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 1. marts 2017.

Behandlingsvejledningen er opdelt i to dele, hvoraf første del er godkendt i december 2017, mens anden del forventes godkendt i januar 2018.

Forventet dato for Medicinrådets godkendelse af den fælles regionale behandlingsvejledning: 30. januar 2018.

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende svær astma

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Ehm Andersson Galijatovic, eag@medicinraadet.dk, +45 21 34 24 90

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområder

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er sundhedsfaglige vurderinger af, hvilke lægemidler der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 8. december 2017

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

1. marts 2017

Indstilling

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

3. maj 2017

Protokol for Medicinrådets kliniske vurdering af biologiske lægemidler til svær astma

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur

       Aktivitet afsluttet

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

Påbegyndt 3. maj 2017

 

6-8 måneder

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

8. december 2017

Behandlingsvejledning 1.0 svær astma - del 1

Obs: Behandlingsvejledningen for biologiske lægemidler til svær astma er opdelt i to dele for at optimere arbejdsgangen. Denne del omhandler IL-5-antistoffer mepolizumab og reslizumab. Del 2 er fortsat under udarbejdelse og omhandler omalizumab.
Når del 2 er godkendt, samles de to dele i en behandlingsvejledning.

 

 

  Igangværende aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros, som afholder udbud og udarbejder udvidet sammenligningsgrundlag

 

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet