Rurioctocog alfa pegol (Adynovi)

Ansøger: Shire
Indikation: Hæmofili A

Dato for endelig ansøgning: 30. maj 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Dorte Glintborg, dgl@medicinraadet.dk

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 16. januar 2018. 
Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her:

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet    Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 1. juni 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

27. marts 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

22. januar 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

8. marts 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af rurioctocog alfa pegol til behandling af hæmofili A - 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

30. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

1. juni 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

1. juni 2018 - 

 

28 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

5 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet