Metoder

Medicinrådet vurderer nye lægemidler og indikationsudvidelser og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder. De to processer beskrives i hver sin metodehåndbog


Medicinrådet arbejder efter to processer: Rådet vurderer ansøgninger om nye lægemidler/indikationsudvidelser og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder.

De to processer beskrives i hver sin metodehåndbog:

Engelske versioner af Metodehåndbøgerne kan findes her: In English

 

VURDERING AF NYE LÆGEMIDLER/NYE INDIKATIONER

Medicinrådet behandler ansøgninger om nye lægemidler og nye indikationer:


VURDERING AF TERAPIOMRÅDER

Når Medicinrådet træffer beslutning om hvilke terapiområder, der skal udarbejdes en regional behandlingsvejledning for, ser de på et eller flere af følgende kriterier:

  • Er det medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene?
  • Er det medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst?
  • Er det et terapiområde, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus?

Læs mere om vurdering af terapiområder