Metoder

Medicinrådet vurderer nye lægemidler og indikationsudvidelser og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder. De to processer beskrives i hver sin metodehåndbog


NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Medicinrådet har to processer for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser: De fleste lægemidler vurderes i en ordinær 12-ugers proces, mens lægemidler, der hverken er bedre eller dårligere end komparator, kan vurderes i en kortere 7-ugers proces. 

Proces og metode for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser er beskrevet her: 

Metodehåndbøger for nye lægemidler og indikationsudvidelser

Bemærk

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser - version 2 Gældende fra 1. januar 2019 (for protokoller udarbejdet efter denne dato)
Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi - version 1  

 
Læs mere:

 


BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

Når Medicinrådet træffer beslutning om hvilke terapiområder, der skal udarbejdes en regional behandlingsvejledning for, ser de på et eller flere af følgende kriterier:

  • Er det medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene?
  • Er det medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst?
  • Er det et terapiområde, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus?

Metodehåndbog for terapiområder

Metodehåndbog for terapiområder version 1.1

 


Læs mere:

 

Engelske versioner af Metodehåndbøgerne kan findes her: In English