Sundhedsøkonomi

I Medicinrådet bruger vi sundhedsøkonomiske analyser til at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets merværdi og lægemidlets meromkostninger.

Det er ansøgers opgave at indsende to typer af sundhedsøkonomiske analyser; en omkostningsanalyse og en budgetkonsekvensanalyse. Medicinrådets sekretariat vurderer, om de sundhedsøkonomiske analyser er valide og relevante med det formål at estimere de samlede omkostninger, der er forbundet med ibrugtagning af det givne/enkelte lægemiddel. I samarbejde med fagudvalget vil Medicinrådets sekretariat sikre at analysens estimater har relevans i forhold til dansk klinisk praksis.

Resultaterne danner både grundlag for Amgros’ prisforhandling med leverandøren samt beslutningsgrundlag for vurdering af forholdet mellem lægemidlets merværdi og lægemidlets meromkostninger.