QALY

Medicinrådet skal fremover bruge den internationalt anerkendte målenhed QALY til at vurdere, om ny medicins effekt svarer til prisen.

Målet er, at Medicinrådet fra januar 2021 får implementeret QALY i dets proces og metode som hjælp til at vurdere, om ny sygehusmedicin skal anbefales som standardbehandling. QALY bruges i flere lande omkring os, heriblandt i England, Norge og Sverige.

Fordelene ved at anvende QALY er bl.a., at der er bedre mulighed for at kunne sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme, og derigennem kan sikres større gennemsigtighed i Medicinrådets anbefalinger. QALY kommer ikke til at stå alene. Medicinrådet skal fortsat anvende Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin, når Rådet beslutter, om ny sygehusmedicin skal anbefales. Ud over Folketingets syv principper kan alvorlighedsprincippet og forsigtighedsprincippet også indgå i vurderingen af nye lægemidler.

Medicinrådets sekretariat vil levere teknisk og faglig sekretariatsbistand til Danske Regioner i den forestående proces- og metodeudvikling frem til metodeskift den 1. januar 2021.

Repræsentanter fra Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter, Lægemiddelindustriforeningen, Amgros og Medicinrådet får mulighed for at komme med input til arbejdet med den nye metode i en følgegruppe. Når der foreligger et udkast til en metodehåndbog, vil den blive sendt i høring.

Med indførelsen af QALY bliver sagsbehandlingstiden fremover 16 uger i stedet for 12 uger, som den er for nye lægemidler i dag.

Hvad er QALY?

QALY (kvalitetsjusterede leveår) er et standardiseret mål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét. QALY kan således anvendes til at sammenligne sundhedsforbedringer på tværs af forskellige sygdomme, behandlingsformer og indsatsområder.

At implementere QALY som måleenhed for lægemidlers effekt medfører, at Medicinrådet efter implementeringen kommer til at anvende en måleenhed, som er internationalt anvendt og accepteret som det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering inden for sundhedsvæsenet.

Implementeringen af QALY vil medføre ændringer af virksomhedernes ansøgninger og dokumentation, sekretariatets arbejde, fagudvalgenes kvalificering af Medicinrådets beslutningsgrundlag samt mængden af materiale, som Rådet skal tage stilling til. Den sundhedsøkonomiske analyse vil være baseret på oplysninger vedrørende sygdom og behandling, som Rådet fortsat skal forholde sig til for at vurdere, hvorvidt et lægemiddelskal anbefales eller ej og dermed også grundlaget for Rådets prioritering på tværs af lægemidler og sygdomsområder.