Metoder

Medicinrådet vurderer nye lægemidler og indikationsudvidelser og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder/sygdomsområder. De to processer er beskrevet i hver sin metodehåndbog


NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Medicinrådet har to processer for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser: De fleste lægemidler vurderes i en 12-ugersproces. Lægemidler, der hverken er bedre eller dårligere end nuværende standardbehandling, kan vurderes i en kortere 7-ugersproces. 

Proces og metode for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser er beskrevet her: 

Metodehåndbøger for nye lægemidler og indikationsudvidelser

Tidligere versioner

Læs mere:

 

BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, der sammenligner flere lægemidler til et bestemt terapiområde/sygdomsområde. I dokumentet ”baggrund for behandlingsvejledning” er den sundhedsfaglige vurdering af lægemidlerne beskrevet. Vurderingen er opsummeret i dokumentet ”Behandlingsvejledning”

I modsætning til vurderinger af nye lægemidler sker udarbejdelse af behandlingsvejledninger ikke på baggrund af en ansøgning. Rådet igangsætter selv udarbejdelse af 16-18 behandlingsvejledninger årligt. Litteratursøgning og analyser udføres af sekretariatet og fagudvalget på det enkelte terapiområde/sygdomsområde.

På baggrund af en behandlingsvejledning udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation, som fungerer som en anbefaling til regionerne. En lægemiddelrekommandation indeholder informationer om, hvilke(t) lægemiddel der er førstevalg og et estimat af, hvor stor en procentdel af patienterne der bør behandles med det givne lægemiddel.

Metodehåndbog for terapiområder

Metodehåndbog for terapiområder version 1.1


Processen for udvælgelse af terapiområder og udarbejdelse af behandlingsvejledninger er beskrevet her:

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

 

Engelske versioner af Metodehåndbøgerne kan findes her: In English