Metoder

Medicinrådet vurderer nye lægemidler og indikationsudvidelser og udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder/sygdomsområder.

 
NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Efter 1. januar 2021 bruger Medicinrådet kvalitetsjusterede leveår (QALY) til at vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere om metoderne før og efter 1. januar 2021 herunder.

Metodehåndbøger for nye lægemidler og indikationsudvidelser – inden 1. januar 2021

Lægemidler, hvor der inden den 1.januar 2021 har været indsendt en foreløbig ansøgning, bliver som udgangspunkt vurderet som beskrevet i Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser:

Metode og proces for nye lægemidler og indikationsudvidelser – efter 1. januar 2021

Processen for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering er indsendt fra og med den 1. januar 2021, er beskrevet i Medicinrådets Procesvejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find procesvejledningen her. 

Metode for vurderingen er beskrevet i Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find metodevejledningen her. 

Behandlingsvejledninger for terapiområder/sygdomsområder

Tidligere versioner af metodehåndbøgerne (ikke længere gældende)

Læs mere: