Medicinrådet søger en sundheds-videnskabelig konsulent

Ansøgningsfrist den 24. februar 2019

Har du en systematisk, videnskabelig tilgang til opgaveløsning og en solid sundhedsvidenskabelig baggrund? Har du energi og vilje til at facilitere projekter og processer på et højt fagligt niveau? Kender du forholdene i klinikken eller på sygehusapoteket? Motiveres du af muligheden for at være med til at realisere Medicinrådets ambitiøse mål? Kan du lide at samarbejde med andre faggrupper? Så er du muligvis vores nye kollega.

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at:

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017. Det består af et råd, et sekretariat med 43 medarbejdere og en række videnskabelige fagudvalg.

Medicinrådet vurderer medicinen fagligt, så medicinanvendelsen er til gavn for patienterne, tager stilling til om ny medicin kan anbefales som standardbehandling samt udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelse af medicinen.

Som sundhedsvidenskabelig konsulent vil dine opgaver være:

 • faglig betjening af Rådet og de videnskabelige fagudvalg af specialister, herunder bl.a. analyser af evidens for nye lægemidler og i forbindelse med terapigennemgange udarbejdelse af faglige rapportudkast, processtyring, og sagsforelæggelser
 • betjene og samarbejde med landets dygtigste specialister i udarbejdelsen af anbefalinger for medicinanvendelse
 • sikre at arbejdet med evaluering af nye lægemidler og anvendelse af medicin i forskellige terapiområder foregår i overensstemmelse med standarder og retningslinjer fastlagt af Medicinrådet
 • deltage i udviklingen af metoder og koncepter for sekretariatets arbejde
 • samarbejde med kolleger i sekretariatet om de enkelte projekter.

For stillingen gælder, at vi forventer, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. læge, farmaceut, mediciner med industriel specialisering, folkesundhedsvidenskabelig kandidat/ph.d. eller humanbiolog
 • er velfunderet videnskabeligt og metodisk
 • har erfaring med at kvalitetsvurdere studier
 • kender forholdene i klinikken eller på sygehusapoteket
 • er en dygtig procestekniker
 • er teamorienteret, tager initiativ og ansvar og opnår resultater
 • er lyttende og opmærksom på nuancer og detaljer
 • er god til og værdsætter at samarbejde med kolleger og Medicinrådets interessenter
 • har et positivt menneskesyn og godt humør.

Vi kan tilbyde dig at:

 • blive en central aktør i en ny, markant organisation, som du får mulighed for, sammen med dygtige og ansvarsbevidste kolleger, at opbygge og sætte dit præg på
 • deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle
 • blive en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på åbenhed, dialog og samarbejde.

Medicinrådets faglige medarbejdere indgår i teams, der ledes af en teamleder.

Løn og ansættelsesvilkår

Følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Der vil desuden være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.

Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vi har en fast stilling til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgning og spørgsmål

Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med eksamenspapirer og CV hurtigst muligt og senest søndag den 24. februar 2019 til e-mailen: medicinraadet@medicinraadet.dk. Ansøgningen bedes mærket ”Sundhedsvidenskabelig konsulent”.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Annemette Anker Nielsen på tlf.nr. 26 70 19 61.