Fagudvalget vedr. tværgående kræftlægemidler

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende tværgående kræftlægemidler

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Henrik Jensen
Overlæge
    Region Syddanmark og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Morten Ladekarl
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Nordjylland
         
Ruta Tuckuviene
Overlæge
    Region Nordjylland  
         
Anni Ravnsbæk Jensen
Ledende overlæge
    Region Midtjylland
         
Pernille Wendtland Edslev
Overlæge
    Region Midtjylland  
         
Karin Holmskov Hansen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Eckhard Schomerus
Overlæge, dr.med.
    Region Syddanmark  
         
Julie Gehl
Professor, overlæge
    Region Sjælland
         
Martin Højgaard
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden  
         
Simone Møller Hede
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Diana Kristensen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Troels K. Bergman
Overlæge, klinisk lektor
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Torben Steiniche
Professor, overlæge, dr.med.
    Dansk Patologiselskab

     
Karsten Nielsen
Overlæge, lektor, dr.med.
    Dansk Patologiselskab


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk