Tidsforbrug for formand og medlemmer af fagudvalg

Baseret på de første måneders erfaring har sekretariatet estimeret et gennemsnitligt tidsforbrug pr. opgave for fagudvalgene

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der enten er nye lægemidler/indikationsudvidelser til vurdering inden for det pågældende fagudvalg, eller hvis der skal udarbejdes udkast til fælles regionale behandlingsvejledninger for terapiområdet.

Antal opgaver

Antallet af opgaver kan variere fra fagudvalg til fagudvalg – på nogle terapiområder vil der komme mange ansøgninger om nye lægemidler/indikationer og på andre terapiområder formentlig være flere år mellem opgaverne. Et fagudvalg kan have flere opgaver på samme tid, eksempelvis kan Medicinrådet modtage ansøgninger om vurdering af nye lægemidler inden for terapiområdet med få dages mellemrum, og disse skal behandles parallelt. Sekretariatet vil forsøge at samle projekterne på samme mødedage. Det er ikke muligt at forudse antallet af opgaver for et fagudvalg.

Opgavernes omfang

Ud fra erfaringer fra Medicinrådets første otte måneder estimerer sekretariatet, at en fagudvalgsformand i gennemsnit bruger 28 timer på et nyt lægemiddel/ny indikation (fordelt på samlet set 4-5 måneder) og i gennemsnit 59 timer på et terapiområde (fordelt på ca. 10 måneder).

Et fagudvalgsmedlem bruger i gennemsnit 19 timer på et nyt lægemiddel/ny indikation (fordelt på 4-5 måneder) og 47 timer på et terapiområde (fordelt på 10 måneder).

Opgavernes omfang kan afhænge af flere ting: Der kan være forskelle i terapiområdets kompleksitet, mængden af litteratur og kvaliteten af studierne.
Medicinrådet forsøger at samkøre projekter, dvs. så to nye lægemidler ikke nødvendigvis giver dobbelt tidsforbrug.
Fagudvalgsmøder afholdes som hovedregel i Medicinrådets lokaler. Transporttid indgår ikke i estimatet.

Bistand fra sekretariatet

Sekretariatet varetager en stor del af det forberedende arbejde for fagudvalget. Sekretariatet udarbejder udkast til de dokumenter, som fagudvalget drøfter og validerer. Dermed er selve skrivearbejdet for fagudvalget minimalt. Sekretariatet varetager opgaven med at facilitere processen og metoden i fagudvalgets arbejde.
Pga. tidskravet for Medicinrådets vurderinger er sekretariatet meget opmærksom på tidlig planlægning af fagudvalgets møder.


Læs mere: