Fagudvalget vedr. psoriasis og og psoriasis med ledgener

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7)

Formand

Navn Indstillet af
Diljit Kaur Knudsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Trine Høgsberg
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Sumangali Chandra Prasad
Overlæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Lone Skov
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Eli Glückstadt
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Andreas H. M. Jensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Maija Bruun Haastrup
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk